Tiltak og tjenester for barn og unge i kommunen

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til alle unge i alderen 13-23 år. Det er gratis å bruke og ingen timebestilling. Hit kan unge komme hvis de ønsker å prate med noen, trenger hjelp til prevensjon, vil ta en smittetest for kjønnssykdommer eller har andre helsespørsmål. Her jobber det helsesykepleiere og leger som er vant til å snakke med ungdom, og som har taushetsplikt.

Vi har god kunnskap om psykisk helse, seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer. I tillegg har vi erfaring i å prate om det som kan være vanskelig å snakke om.

Åpningstid

Hadsel Helsehus 2. etg. – mandager kl 15.30- 17.00 (vi følger skoleruta).

Eksempler på saker du kan ta opp hos oss:

 • Spørsmål om kroppen
 • Hudproblem
 • Problem på skolen
 • Du kjenner deg trist og ensom
 • Parforhold
 • Seksuell identitet
 • Rus og rusmisbruk
 • Røyk og snus
 • Prevensjon
 • Graviditet
 • Menstruasjon
 • Slanking og spisevansker
 • Psykiske vansker
 • Vonde opplevelser, for eksempel seksuelt misbruk, vold/sykdom i familien

Kontaktinformasjon:
Ledende helsesykepleier: Gro Rønning-Nyvold
Telefon 76 16 42 24/ 993 18 805
Mail: Gro.ronning.nyvold@hadsel.kommune.no

Utekontakt

Utekontakten er en ansvarlig voksenperson som du kan snakke med om hva som helst og er et tilbud for ungdom mellom 13 og 24 år som er bosatt i Hadsel kommune.

Utekontakten skal jobbe forebyggende i forhold til ungdom og kan hjelpe ungdom som trenger det med å knytte kontakt med andre tjenester, f.eks. helsesøster eller lege.

Utekontakten har taushetsplikt. Det betyr at du kan snakke med utekontakten uten at det blir fortalt videre til noen. Men det kan også hende at det du forteller er så alvorlig at vi må fortelle det videre til andre som kan hjelpe.

Utekontakten kan hjelpe deg dersom du har utfordringer hjemme, på skolen, med helsa di eller andre ting i livet ditt.  Kanskje er du bekymret for en venn/venninne og ikke vet hvordan du skal hjelpe?

Hvor er utekontakten?
Utekontakten har kontor på Hurtigrutens hus, men er ofte ute og jobber. Du kan ta kontakt med Utekontakten gjennom Facebook på messenger, mobil eller sms hvis du ønsker å snakke med Utekontakten. Hvis mobiltelefonen er avslått kan du nå Utekontakten på messenger.

Dersom du skal kontakte Utekontakten på messenger er det viktig at du ikke skriver sensitive ting om deg selv eller andre, men at du ønsker å treffe Utekontakten. Så avtaler vi hvor og når vi skal møtes. Utekontakten kan ta imot deg på kontoret, treffe deg hjemme hos deg selv eller andre steder, det blir vi enige om.

Utekontakten kommer noen ganger til å være på ungdomsklubbene på Melbu og Stokmarknes, åpen skole på videregående og andre arrangement for ungdom. Det blir lagt ut informasjon på Facebook om hvor du kan treffe Utekontakten hver uke.

Kontaktinformasjon:
Jörg Terhart
Mob: 975 13 017
Kontor tlf: 761 64 345 (Kontor Stokmarknes)
Mail: utekontakten@hadsel.kommune.no
Facebook: utekontaktenihadsel

Rus- og psykisk helsetjeneste i Hadsel

Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste gir bistand til personer over 18 år med rusproblemer, psykiske lidelser eller som er i en vanskelig livssituasjon. Vi har som hovedoppgave å være støttespillere og samtalepartnere. Målsetningen er å fremme tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv.

Søknadsskjema for helse og omsorgstjenester sendes til
Hadsel kommune
Tjenestekontoret
Rådhusgt. 5
8450 Stokmarknes

Psykisk helsetjeneste har kontor både på Melbu og Stokmarknes – se mer informasjon på kommunens hjemmeside.

Kontaktinformasjon:

Avdelingsleder: Anniken Jensen

Besøksadresse: Riarhaugen, 8445 Melbu

Telefon: 76 16 43 50 / 901 87 177

Vesterålen barnevern

Vesterålen barnevern dekker kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes.

Vesterålen barnevern har som mål å sikre at barm, ungdom og deres familier får rett hjelp til rett tid. Barnets beste skal være førende og barnets stemme tydelig i alt vi gjør. Barneverntjenesten mottar bekymringsmeldinger fra private, offentlige instanser og fra foreldre og barn/ungdom. Familier kan også selv søke hjelp hos barneverntjenesten.

Du finner informasjon om Vesterålen barnevern på vår hjemmeside: https://vestbv.no/

Kontaktinformasjon:

 • Vesterålen barneverns akuttnummer utenom kontortid er: 97 99 38 00
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis)
 • Besøksadresse i Hadsel: Rådhuset, 3. etg., Stokmarknes. Telefon: 97 99 38 00.

BUA Hadsel

BUA Hadsel er en utstyrssentral med sport- og fritidsutstyr som ligger i den gamle brannstasjonen på Stokmarknes. Her kan alle som bor i Hadsel kommune låne utstyr gratis.

Du finner også  BUA Hadsel på Instagram og Facebook

Åpningstider:

Mandager: 14-17
Onsdager: 15:30 – 17:30
Torsdager: 15:30 – 18:00
Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Skarveien 2,
8450 Stokmarknes
Mobil: 970 07 918
E-post: buahadsel@gmail.com

PPD - Vesterålen

Pedagogisk-Psykologisk Distriktstjeneste for Vesterålen og Lødingen er et interkommunalt samarbeid om felles PP-tjeneste for kommunene Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes og Lødingen.  Administrasjon er lagt til Sortland kommune.

PPT har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. I sitt arbeid skal tjenesten ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsmuligheter i barnehage og skole. Tjenesten kan også gi veiledning til barnehager og skoler med tilrettelegging for barn med spesielle behov.

Foresatte kan selv ta kontakt med PPD, eller henvisning kan sendes i samarbeid med barnehage eller skole.

hjemmesiden finnes mer informasjon om tjenesten.

Kontaktinformasjon:

Spesialpedagogisk team (S-team) barnehager

Kommunens S-team er et støttesystem for barnehager og foreldre som kan ha behov for ekstra hjelp og støtte. Kommunens spesialpedagoger kan bidra med observasjon, veiledning og tips til tiltak før eventuell henvisning for videre hjelp av PPD eller andre instanser.

S-temaet i Hadsel har faste møter fire ganger i året hvor foreldre, barnehage, PPD og spesialpedagog (samt evt. andre aktuelle samarbeidspartnere) kan treffes. Foreldre må samtykke før barnehagen tar kontakt med kommunens S-team. Det er viktig at foreldrenes og barnets stemme blir hørt gjennom hele samarbeidet.

Kontaktinformasjon:
Spesialpedagogisk konsulent, June Arntun
Telefon: 417 04 534
Mail: june.arntun@hadsel.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes

BUP- Vesterålen

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Vesterålen, Nordlandssykehuset.

BUP Vesterålen utreder og behandler barn og ungdom i alderen  0- 18 år med moderate og alvorlige psykiske vansker, samt yter hjelp til deres familier. Behandling foregår hovedsakelig i form av individuell- eller familieterapi, og veiledning til foreldre eler andre foresatte. Vi tilbyr medikamentell behandling når det er indikasjon for det, og vi deltar i samarbeidsmøter rundt barn/ungdom med andre samarbeidspartnere.

Henvisning og vurdering

Det er fastlegen, psykolog og barnevernslederen som kan henvise deg til spesialisthelsetjenesten.
Se Nordlandssykehusets hjemmeside for mer informasjon.

Kontaktinformasjon: 

Telefon 75 42 50 00,
mandag – fredag 09.00-11.00 og 13.00-14.30

Besøksadresse
Søndre gate 19 – B, Stokmarknes

Lofoten og Vesterålen familievernkontor

 

Familievernkontoret tilbyr behandling og rådgivning til alle som opplever vansker , konflikter eller kriser i familien, eller som ønsker å forebygge at familierelaterte problemer utvikler seg.

Du trenger ikke henvisning, men kan henvende deg direkte til kontoret for å få time.  Tilbudet er gratis.

Familievernet tilbyr blant annet:

 • Parsamtaler og familiesamtaler
 • Individuelle samtaler til barn, unge og voksne
 • Foreldresamarbeid.
 • Mekling ved samlivsbrudd og foreldretvister. Mekling er obligatorisk for alle med felles barn under 16 år
 • Ulike kurs og gruppetilbud.

For mer informasjon og kontakt se: Lofoten og Vesterålen familievernkontor

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse; Markedsgata 20 B, 8450 Stokmarknes

Postadresse: Postboks 232, 8455 Stokmarknes

Telefon: 46615660

Epost: familievernkontoret.vesteralen@bufetat.no

 

 

Krisesenteret i Vesterålen

Krisesenteret Vesterålen er her for å gi trygghet til deg som utsettes for vold i nære relasjoner slik at du finner motet til å komme deg ut av volden eller voldelig forhold.  Krisesenteret har lang erfaring med å ta i mot mennesker i krise. Du trenger ikke å avtale time. Det er ikke ventetid, og du kan når som helst ringe oss.

Du kan velge å være anonym når du ringer oss for å få informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon:

Senteret:
Tlf: 76 12 23 30
Email: vkrises@vkbb.no

Daglig Leder:
Tlf: 45 61 46 45
Email: dlvkrises@vkbb.no

Her finner du lenke til kontaktskjema til Krisesenteret